SİGORTA YAPTIRIRKEN

Sigorta poliçenizi düzenleyecek olan acenteye doğru ve tam bilgi verin

Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına beyanına göre yapılmaktadır. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak biçimde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. ters takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı yada eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

 

Poliçenizin tamamını okuyun

Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi içinde yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların adalet ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin daima incelenmesi gerekmektedir.

 

Poliçenizdeki tüm Sigorta şart ve klozları inceleyin

Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir.

Söz konusu genel şartların, satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.

 

Sigorta teminatlarının kapsam ve içeriğini tam olarak inceleyin

Sigorta satın alırken teklifinizde bulunan kapsam ve içerik ile ilgili geniş bilgi almanız yararınıza olacaktır. Her sigorta şirketi kendi bünyesinde farklı teminat hasarsızlık koruma mini onarım yedek araç vb. teminatları içeren paket poliçeleri avantajlı şekilde sunmaktadırlar. Bu nedenle ucuz fiyat ararken sigortacınızın sizi yönlendireceği sigorta şirketinden temin etmeniz yararınıza olacaktır.

 

Sigorta poliçesi içerisinde bulunan özel şartları inceleyin

Sigorta poliçelerinde sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. hususi şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer piyasa özel koşul hükümleri hakkında bilgi sahibi olması mühimdir.

 

Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyin

Sigorta teminatı, farklı bir durum oluşmadığı sürede, sigortalının yada sigorta ettirenin sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi konusunda ne şekilde anlaşma yapıldı ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır.

 

Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.

Bazı sigorta poliçeleri ortak sigorta (sigorta ücretinin poliçede belirtilen dikkat çekici bir yüzdesinin sigortalı üstünde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek şekilde yapılması) ve/yahut muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi sebebi ile tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmakta. ortak sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük ciddiyet taşımaktadır.